Πληροφορίες αποστολής

Αποστολή Παράδοση


Η αποστολή των παραγγελιών γίνεται μέσα σε 24 ώρες μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Σάββατο δεν γίνονται αποστολές.

Η αποστολή της παραγγελίας πραγματοποιείται από το Ταχυδρομείο.

Η διανομή των αποστολών γίνεται από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Προς διευκόλυνση όλων, παρακαλείσθε να ενημερώνετε σχετικά με τις ειδικότερες λεπτομέρειες του τόπου παραλαβής (όνομα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας κλπ), όπου αυτό χρειάζεται.

Σε περίπτωση που θέλετε να ενημερωθείτε για την πορεία του κοσμήματος σας, χρησιμοποιώντας τον αριθμό αποστολής και το σύνδεσμο παρακολούθησης που θα σας στείλουμε μετά την αποστολή, θα μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία του κοσμήματος σας!

Αποποίηση ευθυνών, σε περιπτώσεις καθυστέρησης ή αδυναμίας παράδοσης, η οποία οφείλεται σε τρίτους μεσολαβητές οργανισμούς ή/και σε λόγους ανωτέρας βίας. Ωστόσο, αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κ.λπ.) ή ανυπέρβλητου κωλύματος δεν είναι δυνατή η παράδοση του δέματος, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο Ταχυδρομείο της περιοχή σας και με το κωδικό αποστολής, μπορείτε να εντοπίσετε το δέμα σας.

Με την ολοκλήρωση της αποστολής, σας στέλνουμε το κωδικό αποστολής.

Η αποδοχή των παραπάνω, αποτελεί βασική προϋπόθεση για αγορές από το nikolasjewelry.com