Πληροφορίες αποστολής

Αποστολή Παράδοση


Η αποστολή των παραγγελιών γίνεται μέσα σε 24 ώρες μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Σαββάτο δεν γίνονται αποστολές.

Η αποστολή της παραγγελίας πραγματοποιείται στην Ελλάδα από μεταφορική εταιρεία, ενώ στις χώρες εκτός Ελλάδας από το Ταχυδρομείο.

Η διανομή των αποστολών στην Ελλάδα γίνεται από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Προς διευκόλυνση όλων, παρακαλείσθε να ενημερώνετε σχετικά με τις ειδικότερες λεπτομέρειες του τόπου παραλαβής (όνομα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας κλπ), όπου αυτό χρειάζεται.

Σε περίπτωση που θέλετε να ενημερωθείτε για την πορεία του κοσμήματος σας, χρησιμοποιώντας τον αριθμό αποστολής και το σύνδεσμο παρακολούθησης της εταιρείας μεταφοράς που θα σας στείλουμε μετά την αποστολή, θα μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία του κοσμήματος σας!

Αποποίηση ευθυνών, σε περιπτώσεις καθυστέρησης ή αδυναμίας παράδοσης, η οποία οφείλεται σε τρίτους μεσολαβητές οργανισμούς ή/και σε λόγους ανωτέρας βίας. Ωστόσο, αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κ.λπ.) ή ανυπέρβλητου κωλύματος δεν είναι δυνατή η άμεση παράδοση των κοσμημάτων, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μεταφοράς.

Με την ολοκλήρωση της αποστολής, σας στέλνουμε τα στοιχεία, κωδικό αποστολής και επικοινωνίας της εταιρείας μεταφοράς.

Η αποδοχή των παραπάνω, αποτελεί βασική προϋπόθεση για αγορές από το nikolasjewelry.com